היועץ המשפטי של סיעת המחנה הציוני, עו"ד שמעון (שימי) בראון, שלח לפני דקות אחדות מכתב התראה בהול לפני עתירה לבג"צ, ליועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, בשם חבר הוועדה המשותפת לאישור תקציב הבטחון, ח"כ מנואל טרכטרנברג ויו"ר סיעת המחנה הציוני, ח"כ מרב מיכאלי וכלל חברי הכנסת של האופוזיציה בוועדת הכספים.
במכתב כתב עו"ד בראון בין היתר כי "הסמכות לדון ולאשר את תקציב הבטחון ניתנה בפירוש לוועדה המשותפת ולא לוועדת הכספים, אשר אחראית על אישור כל חלקי התקציב למעט תקציב הבטחון".

במכתב, שממוען בנוסף גם ליו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, יו"ר הקואליציה ח"כ צחי הנגבי, והיועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין, מדגיש יועמ"ש של המחנה הציוני מדגיש כי "העברת אישור תקציב הבטחון לוועדת הכספים תהיה אפוא בניגוד לדין".

עו"ד בראון מסביר כי התהליך בו מאושר תקציב הבטחון בצורה חריגה משאר חלקי התקציב בוועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון "נועד כדי לאפשר לוועדה לקיים דיונים, לרבות סקירת הערכות וקבלת מידע סודי….למרשנו חשש כבד כי הניסיון להעביר את  אישור תקציב הביטחון לוועדת הכספים לאישור, ללא כל דיון רציני, עולה כדי מחטף, שכן במידה וחלילה יתבצע מהלך מעין זה הרי שמדובר בהפיכת הוועדה לחוכא ואיטלולא, תוך התעלמות מהחלטת הוועדה שהתבססה על דיונים מעמיקים ופריסת הצרכים הרלוונטים אל מול האתגרים הביטחוניים, דבר העומד הלכה למעשה בניגוד גמור לכוונת המחוקק ולסעיפים ברורים של החוקים הקיימים…באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הדין".

עו"ד בראון חותם את מכתבו: "למותר לציין כי במידה ויוחלט למרות האמור להביא את אישור תקציב הביטחון בפני וועדת הכספים יאלצו מרשינו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי כל דין לרבות פניה לבית המשפט הגבוה לצדק".

ובתוך כך, יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין (ליכוד) הגיב לבקורת של ראשי סיעות הקואליציה על דרך אישור התקציב וכתב להם כי "לצערי אין לי אלא להצטרף לביקורת המושמעות  על ידכם ועל ידי יו"ר ועדת הכספים על האופן שבו מציגה הממשלה לכנסת את מסגרת תקציב הביטחון באופן פורמלי בהצעת חוק התקציב, בעוד שבאופן מעשי אינה עומדת כאיש אחד מאחורי ההצעה ונציגים מטעמה, האמונים על הביטחון, אומרים כי לא ניתן לאשר הצעה זו שכן אינה עונה על צורכי הביטחון של ישראל.

"בעקבות כך, בדעתי להפיק לקחים בשיתוף עם יושבי ראש ועדות הכספים וחוץ וביטחון, הן ביחס להתנהלות זו, שתחילתה בהנחה מאוחרת של תקציב הביטחון על שולחן הוועדה המשותפת וסופה במחזה לו אנו עדים בימים אלה, והן בשאלת היחס בין הסמכויות של ועדת הכספים לבין סמכויות הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון".

עם זאת, אדלשטיין דחה את דרישת ראשי סיעות האופוזיציה לעצור את ההצבעות על אישור התקציב. הוא הוסיף כי ליו"ר הכנסת אין סמכות לעכב את הדיונים וההצבעות בוועדת הכספים וכן לכולם ברורות המשמעויות השפיות של חריגה מהמועד שנקבע לאישור תקציב המדינה.

אדלשטיין הוסיף כי "בשלב זה הסמכות לאשר את התקציב היא בידי חברי ועדת הכספים וככל שרוב  חברי הועדה סבורים שבנסיבות אלה אין מקום לאשר את הצעת התקציב – בכוחם למנוע את אישור התקציב בוועדה".

לקריאת  הכתבה באתר דה מרקר לחצו כאן