בעקבות התפרקות "כחול לבן" התעוררה מחלוקת בין מפלגות "יש עתיד", תל"ם ו"חוסן לישראל" אודות השימוש בעיצובים ששימשו את המפלגה המאוחדת בבחירות. השופט יונה אטדגי קבע כי מפלגת חוסן, הממשיכה לשאת בכנסת את השם "סיעת כחול לבן" תוכל להמשיך לעשות שימוש בעיצובים וסירב לדון בטענה כי מדובר בשימוש בלתי סביר נוכח הפרת הבטחת הבחירות של "כחול לבן" שלא לשבת בממשלת נתניהו.

בית המשפט המחוזי בת"א דחה את בקשתן של המפלגות "יש עתיד" ו"תל"ם" לאסור על מפלגת "חוסן לישראל" להמשיך לעשות שימוש בעיצובים הכוללים את השם "כחול לבן", ששימשו את שלוש המפלגות בעת ריצתן המשותפת בבחירות לכנסת ה-21-23. נקבע, כי השימוש שעושה "חוסן" בעיצובים אינו בלתי סביר ואינו כולל חשש להטעיית הציבור, וכי חלק מהטענות שהועלו בנושא הן טענות פוליטיות מובהקות שעל בית המשפט להדיר רגליו מהן.

נוכח האמור, קבע השופט כי "חוסן" עושה שימוש סביר בעיצובים מושא התובענה, אשר אינו מונע כשלעצמו מ"יש עתיד" ו"תל"ם" לעשות שימוש דומה ואין חשש להטעיית הציבור בנושא זה. בהתאם, המסקנה היא ש"חוסן" רשאית להמשיך לעשות שימוש בעיצובים. לאור דחיית התביעה, ישאו המבקשות בהוצאות ושכ"ט לטובת "חוסן" בסך כולל של 25 אלף שקל. "יש עתיד" ו"תל"ם" יוצגו בהליך ע"י עוה"ד עודד גזית ויורי שוסטין. "חוסן ישראל" יוצגה ע"י עוה"ד ערן מרינברג ושמעון בראון.

 לקריאת הכתבה באתר תקדין לחצו כאן